Overturisme – et lokalt problem med nasjonal løsning

Park-kommunene i Nærøyfjorden Verdsarvpark opplever alt oftere baksidene ved å være vertskap for en million gjester. Kommunene og verdsarvparken jobber aktivt for å løse problemene lokalt, men overturisme er et stort problem som krever nasjonale løsninger.

Park-kommunene i Nærøyfjorden Verdsarvpark opplever alt oftere baksidene ved å være vertskap for en million gjester. Kommunene og verdsarvparken jobber aktivt for å løse problemene lokalt, men overturisme er et stort problem som krever nasjonale løsninger. Næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, inviterte nylig inn til diskusjon om hva som må til for å håndtere turismen enda bedre.

– Veksten i reiselivet må skje på en måte som kommer lokalbefolkningen til gode, og samtidig ivaretar våre unike natur- og kulturressurser. For å lykkes med dette må vi utveksle gode løsninger, som reduserer belastningene knyttet til turisme på norske reisemål, sa næringsministeren.

Nærøyfjorden Verdsarvpark deltok som en del av Aurland sin kommune sin delegasjon. De fortalte statsråden om de lokale problemene og utfordret ministeren på hva det nasjonale nivået kan gjøre. Det er bl.a. et bedre regelverk for å styre turismen og innføring av besøksbidrag og fellesgodefinansiering.

Veksten i reiselivet må skje på en måte som kommer lokalbefolkningen til gode, og samtidig ivaretar våre unike natur- og kulturressurser. For å lykkes med dette må vi utveksle gode løsninger, som reduserer belastningene knyttet til turisme på norske reisemål

Torbjørn Røe Isaksen

Aurland kommune sin delegasjon f.v.: Ståle Brandshaug ( Visit Sognefjord), Erling Oppheim (Verdsarvparken), Jon Olav Stedje (Aurland Hamnevesen), Steinar Søgaard ( rådm. Aurland kommune) og Trygve Skjerdal (ordf. Aurland kommune)
Aurland kommune sin delegasjon f.v.: Ståle Brandshaug ( Visit Sognefjord), Erling Oppheim (Verdsarvparken), Jon Olav Stedje (Aurland Hamnevesen), Steinar Søgaard ( rådm. Aurland kommune) og Trygve Skjerdal (ordf. Aurland kommune)

-Et viktig poeng i forhold til overturisme er at det for små kommuner med lave innbyggertall er økonomisk svært krevende å være rigget for å ta mot flere hundretusen gjester, sier Erling Oppheim, daglig leder i Nærøyfjorden Verdsarvpark.

Norske Parker mener at park som samarbeidsmodell for ivaretaking og styrking av utviklingskraft er en god modell for problemer som overturisme. Arbeidet med besøksforvaltning er også svært viktig. En styrket besøksforvaltning i park leder de besøkende til gode opplevelser samtidig som man beskytter sårbare områder og respekterer lokalbefolkningens tålegrenser. Internasjonalt er det parkene som driver frem arbeidet med en enda bedre besøksforvaltning. I Norge jobber bl.a nasjonalparkene med besøksforvaltning og Lofoten. I Norske Parker jobber Okstindan natur- og kulturpark og Nærøyfjorden Verdsarvpark aktivt med besøksforvaltning.

Hør daglig leder i Nærøyfjorden Verdsarvpark, Erling Oppheim, fortelle om bakgrunnen for hvorfor de jobber med besøksforvaltning.

Skroll til toppen