Om oss

Norske Parker er en landsdekkende nettverksorganisasjon for de norske regionalparkene. Sammen skaper vi levende landskap gjennom ivaretaking, utvikling og samarbeid.

Norske Parker ble stiftet i 2011, og har i dag 9 medlemmer i regionalparker over hele Norge. 

Parkene utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktige partnerskap, samhandling og medvirkning.  Parkene er organisert under Norske Parker, og er forankret i den Europeiske landskapskonvensjonen.

 Parkene vil i sin struktur og virksomhet søke å være lokalt og regionalt forankret. Lag og organisasjoner, det offentlige og næringslivet skal søke et forpliktende og langsiktig samarbeid med utgangspunkt i en parkavtale/charter. Parkene vil øke lokalsamfunnets verdsetting og ivaretaking av natur- og kulturverdier, slik at disse bidrar til bred verdiskaping.  Formidling, engasjement og deltakelse står sentralt i denne prosessen. Parkene har en bred og bærekraftig tilnærming til verdiskaping. Med forankring i den Europeiske landskapskonvensjonen vil parkene fremme:

Økonomisk verdiskaping gjennom en bærekraftig foredling av lokale ressurser og en styrking av lokale produkter og tjenester.

Miljømessig verdiskaping gjennom en landskapsforvaltning som sikrer skjøtsel av landskap slik at forandringer som forårsakes av sosiale, kulturelle, økonomiske og miljømessige prosesser styres og samordnes, med sikte på en bærekraftig utvikling gjennom å styrke mobilisering, medvirkning, koordinering og langsiktighet i parkenes virksomhet

Kulturell verdiskapning gjennom å styrke kunnskapsoppbygging og formidling av landskap, lokalhistorie, kulturminner og natur-/kulturverdier.

Styret

Gunn Åmdal Mongstad

Styreleder.
Ordfører, Solund kommune

Erling Oppheim

Nestleder.
Dagleg leiar, Nærøyfjorden Verdsarvpark

Rune Grenberg

Styremedlem .
Finnskogen Natur & Kulturpark

Pål Kleffelgård

Styremedlem .
daglig leder, Telemarkskanalen Regionalpark

Linda Mæhlum Robøle

Styremedlem .
Valdres natur- og kulturpark

Ellen Schølberg

Styremedlem .
Vefsna Regionalpark

Eivind Brenna

Styremedlem .

Svein Hammer

Varamedlem .
daglig leder, Okstindan Natur- og Kulturpark

Trude Søilen

Varamedlem .
daglig leder, Fjordkysten regional- og geopark

Trygve Tamburstuen

Varamedlem .
Haldenkanalen regionalpark

Kjell Mongstad

Valgkomite .

Vidar Østenby

Valgkomite.
daglig leder, Haldenkanalen Regionalpark
Rull til toppen