Norske Parker møtte statssekretær Aleksander Øren Heen

Statssekretær Aleksander Øren Heen.
Statssekretær Aleksander Øren Heen.
Statssekretær Aleksander Øren Heen.

Arbeidet med å skape levende landskap har behov for ytterligere nasjonal forankring og støtte. Det var derfor daglig leder i Norske Parker møtte statssekretær Aleksander Øren Heen i Klima- og miljødepartementet.

Øren Heen var positiv til arbeidet og skal fortsette dialogen om ytterligere forankring av regionalparker.

Den nye regjeringen har mange gode mål som er relevant for regionalparker i Hurdalsplattformen. Norske Parker har forhåpninger om å kunne sikre forankring for regionalparkene, samt at det blir mer samordning og satsing i forhold til parker og UNESCO-områder. På den måten kan vi bidra til bærekraftig utvikling, medvirkning og verdiskaping i distriktet.

Les om hvordan parkene kan vitalisere både landskap og samfunn.

Skroll til toppen