Norske Parker med innspill til ny nasjonal reiselivsstrategi

Sekretariatsleder Kristian Bjørnstad deltar i en rundebordsamtale om ny nasjonal reiselivsstrategi. Innovasjon Norge  har invitert organisasjoner og næringsliv til en grundig innspillsrunde mot en framtidig reiselivsstrategi.

Vi mener

Nye typer parker (regionalparker, geoparker) og UNESCO-områder er underutviklet i Norge i forhold til den status de har i reiselivet internasjonalt.

Disse parkene og UNESCO-områdene har potensiale for å bli internasjonale modellområder slik de er i resten av Europa. For internasjonale gjester er et besøk i en park eller UNESCO område knyttet til kvalitetsopplevelser, god besøksforvaltning, guiding og lokale produkter.

Manglende kunnskap om vårt potensiale

I Norge har det ikke vært tradisjon for at parker og UNESCO områder synliggjøres eller inkluderes i reiselivsutviklingen.

Det mangler kunnskap om potensialet i disse områdene for en bærekraftig reiselivsutvikling. Norske Parker ønsker derfor et bredere nasjonalt og regionalt samarbeid hvor parker og UNESCO områder i større grad inkluderes.

God besøksforvaltning i bunnen

Norske Parker mener også at god besøksforvaltning bør ligge til grunn for reiselivsutvikling slik at det kan bygges gode verdiskapende relasjoner mellom gjester og fastboende. Tålegrenser til lokalbefolkningen bør forstås og respekteres.

Reiselivets organisasjoner bør i større grad søke partnerskap med lokale og regionale aktører som arbeider med ivaretaking av landskap , kulturarv og kulturmiljø. En finansiering av fellesgoder og landskapspleie er også viktig i denne sammenhengen.

Les mer om hvordan regionalparkene kan vitalisere både landskap og samfunn i denne artikkelen skrevet av forskere ved NMBU

Skroll til toppen