Norske Parker har nominert Sognefjorden Kystpark til Europarådets landskapspris

Norske Parker har nominert Sognefjorden Kystpark til Europarådets landskapspris for deres arbeid med å ivareta det unike kystlandskapet og dets natur- og kulturverdier. Sognefjorden Kystpark har også implementert formidling i dette arbeidet. De har jobbet målrettet med å formidle kystkulturen til både lokale og turister.

I nominasjonen fremhevet vi det arbeidet som er gjort med å bevare kystlyngheia. Her har Sognefjorden Kystpark i samarbeid med andre lokale aktører lagt ned en stor innsats for å ta vare på Norges eldste kulturlandskap. De har blant annet vært med å starte opp Hardbakke villsaulag. Sauene som beiter i kystlyngheia, er ikke bare med på å skjøtte landskapet de er også viktige kunnskapsformidlere. Et annet moment vi trakk fram i nominasjonen var hva sauene har bidratt med i lokalsamfunnet. At sauene bidrar med en møteplass hvor mennesker møtes på tvers av generasjoner og kultur.

Kvernsteinsparken som ligger i Sognefjorden Kystpark byr på mange spennende opplevelser for både små og store. Foto: Hans Ola Østby/Norske Parker
Kvernsteinsparken som ligger i Sognefjorden Kystpark byr på mange spennende opplevelser for både små og store. Foto: Hans Ola Østby/Norske Parker

Vi la også vekt på at Sognefjorden Kystpark har en unik geologi. Blant annet ligger Kvernsteinsparken innenfor parkens grenser. Her formidles historia om kvernsteinsproduksjonen som startet opp allerede i vikingtida. Området hvor det er spor etter denne produksjonen strekker seg over et 10 kvadratkilometer stort område. Dette er en turistattraksjon hvor gammel historie bidrar til lokal verdiskaping.

Avslutningsvis poengterte vi at vi mener Sognefjorden Kystpark har kommet langt med sitt arbeid med å bevare og formidle kystkulturen. De er med på å bygge stedsidentitet og er en naturlig samarbeidsplattform i regionen. Vi mener at det arbeidet Sognefjorden Kystpark har lagt ned er et eksempel til etterfølgelse.

Avgjørelsen om Sognefjorden Kystpark blir Norges kandidat til landskapsprisen tas av det av Kommunal- og moderniseringdepartementet  iløpet av høsten 2020. Europarådet foretar sin avgjørelse i løpet av første halvdel av 2021.

I videoen ser du  styreleder i Sogneparken Kystpark, Trude Søilen fortelle om kystlandskapet og prosjektet.

Foto: Stig Steinsund.  Video og redigering:  Hans Ola Østby/Norske Parker.

For spørsmål om nominasjonen kontakt mathea@norskeparker.no 

 

 

 

 

Skroll til toppen