Naturbaserte løsninger i Haldenvassdraget

Norske Parker tok i slutten av april turen til Ørje og et arbeidsverksted i SABICAS-prosjektet. SABICAS er et forsknings- og samarbeidsprosjekt om naturbaserte løsninger. Her er Haldenvassdraget et av to caseområder.

Naturbaserte løsninger er måter å tilpasse seg klimaendringer, det kan være:
🍀Opprettholde naturlige kantsoner
🌿Natur- og landskapsrestaurering
🐑Aktiv skjøtsel for å ivareta leveområder
🐸Etterligne eller gjenopprette naturlige funksjoner

👨‍🌾Slike løsninger krever ofte areal i områder hvor det er mange interesser. Det gjør det ekstra viktig å inkludere interessenter og ha god dialog underveis.

 

🧰På verkstedet diskuterte vi naturbaserte løsninger for klimatilpasning i skogområder. Vi prøvde nye verktøy fra NIBIO Norwegian Institute of Bioeconomy Research for å identifisere områder egnet for naturbaserte løsninger. Norwegian Environment Agency og NINA – Norsk institutt for naturforskning delte sin erfaring om kunnskapsbehovet for å gjennomføre restaurering av myr.

🌾 SABICAS-prosjektet er et godt eksempel på tverrfaglig samarbeid og inkludering vi trenger mer av. En viktig møteplass hvor fagpersoner og interessenter kan bygge felles forståelse.

🗓 En dag tar derimot alle prosjekter slutt, da er det viktig med en langsiktig aktør som fortsetter arbeidet.

Mulighetene ligger i parker:
🧩Med en organisasjon, en park, som arbeider i mellomrommet i dagens forvaltningssystem
🌿Som analyserer landskapet og samler kunnskapen
⛏Bryter opp “silo-tenking” og ser hele landskapet
✔Som kan vurderer effekten av de naturbaserte løsningene
🤝Inkluderer og mobiliserer lokale aktører og bygger tillit over tid

I Haldenvassdraget har de nettopp dette gjennom vannområdeforvaltningen og regionalparken.

Vi gleder oss til å følge arbeidet videre

Skroll til toppen