Nasjonal forankring for regionalparkene

Et nylig seminar i klima- og miljødepartementet fremmer forankring for regionalparkene. Ledelsen i Norske Parker og representanter fra regionalparkene møtte statssekretærene i kommunal og i miljødepartementet, samt Riksantikvaren og Miljødirektoratet.

Et godt seminar som vil bidra til mer forankring for de ni norske regionalparkene og de 34 kommunene som jobber med dette. Med Norske Parker var også direktør i EUROPARC Federation, Carol Ritchie. Hun viste til gode casestudier for regionalparker. -Legg en krone inn i parkene og få 10 tilbake, sa Carol Ritchie.

I Europa er ikke regionalpark en ny måte å jobbe på. I Europa finnnes det nær 900 slike parker som jobber med regional ivaretaking og utvikling – a sleeeping giant, sa Carol Ritchie. Vi er enige.

 

Skroll til toppen