Mot endelig etablering av Okstindan natur- og kulturpark i Nordland.

Den niende natur- og kulturparken i Norge er i ferd med å etableres. I slutten av august er det stiftelsesmøte og nærmere 40 partnere er med på parketableringen.

Tidligere i år har kommunestyret i Hemnes kommune behandlet saken om etablering av Okstindan natur- og kulturpark. Vedtaket lyder som følger:

* Hemnes kommunestyre er positive til en etablering av Okstindan natur- og kulturpark (ONK), og til at dagens parkstyre etablerer ONK som en forening og foretar registrering i Brønnøysundregistrene.
* Hemnes kommune inngår en intensjonsavtale om partnerskap med Okstindan natur- og kulturpark
* Rådmannen legger frem en ny sak om Okstindan natur- og kulturpark i første kvartal i 2019.
* Det bevilges kr. 160.000 til etableringen av Okstindan natur- og kulturpark.

Den nåværende styringsgruppa arbeider videre inntil nytt styre er på plass, og Inger Lise Pettersen er engasjert til å lede arbeidet fram til ny behandling i kommunestyret i 2019.
Ut fra gjeldende parkplan vil ONK nå bli etablert som en forening, og det vil bl.a. jobbes med å avklare samspillet med Hemnes kommune og samarbeidet med øvrige aktører i kommunen.

Hemnes styrker med dette ivaretaking og utvikling av natur- og kulturverdier. Godt jobbet!
Les mer her: http://okstindan.net/

Skroll til toppen