Kystparken styrker stedsidentitet

En viktig del av arbeidet i en regionalpark er å bygge en regions stedsidentitet og på sikt en regional merkevare. Kreativ leder i Valdres Natur- og Kulturpark, Henning Wangsnes, har god erfaring på dette området, og bistår nå Sognefjorden Kystpark i å styrke stedsidentiteten.

Styreleder i Sognefjorden Kystpark, Trude J. Søilen, engasjerer seg sterkt for naturen og kulturen rundt ytre Sognefjorden.

Siden den ble stiftet i 2017, har Sognefjorden Kystpark utgjort en stadig viktigere samarbeidsplattform for å ivareta, videreutvikle og formidle de særegne natur- og kulturverdiene i regionen rundt ytre Sognefjorden.

Ved å arbeide for sjøens og kystlandskapets verdier på lokalsamfunnets premisser, fungerer regionalparken som en mer og mer betydningsfull bidragsyter for et aktivt samfunn og en levende kystkultur.

Kystparken jobber nå for å styrke områdets felles identitet ytterligere, og samarbeider i den forbindelse med den nasjonale organisasjonen Norske Parker og Henning Wangsnes fra Valdres Natur- og Kulturpark.

Fra venstre: Kjell Mongstad (Sognefjorden Kystpark), Henning Wangsnes (Valdres Natur- og Kulturpark), Ina Syversen (Valdres friluftsråd), Franziska Rüttimann Storemyr (Norsk Kvernsteinsenter), Trude J. Søilen (Sognefjorden Kystpark) og Kristian Bjørnstad (Norske Parker).

 

Synliggjøring av regionens særpreg
Leder av Valdres friluftsråd, Ina Syversen, har gode erfaringer fra Valdres som viser at graden av suksess øker med graden av et velfungerende samarbeid.

– Regional merkevarebygging handler om å bygge verdier og assosiasjoner til et sted. Alle steder har sine unikheter; alle steder har sine spesialiteter. Det gjelder å sette fokuset og forstørrelsesglasset på de spesialitetene som har en verdi for regionen, mener Henning Wangsnes.

Han er mannen bak den mye brukte Valdres-logoen, og jobber daglig med å synliggjøre, utvikle og styrke merkevaren Valdres. Henning mener stedsmerkevarebygging er særlig viktig nå som verden blir mer og mer global.

– Natur- og kulturparker jobber med dette for å synliggjøre og sette fokus på regionens egenskaper, og hva som skiller regionen fra andre steder. Skal man utvikle en region, må man ta tak i noe som er unikt i regionen og bygge utviklingen på det. Da skaper man identitet og særegenhet, forklarer han.

– Mange merkevarer har en skapelseshistorie omtrent som religioner, mener Henning Wangsnes.

 

Park som plattform og motor
Fjordane Friluftsråd, her representert ved daglig leder Bjarte Engevik, er en viktig brikke i samarbeidet om regionens utvikling.

En regionalpark er en god arena for stedsmerkevarebygging, da parkens arbeid bygger på regionens landskap, kulturarv og identitet.

– Regionalparkene utgjør brede samarbeidsplattformer for ivaretaking og utvikling, tuftet på lokal identitet, deltaking og engasjement, sier Kristian Bjørnstad, sekretariatsleder i Norske Parker.

Reiselivet er en sentral formidler av en stedsmerkevare. Gunn Åmdal Mongstad er styreleder i Visit FjordKysten i tillegg til å være ordfører i Solund kommune.

Han viser til at parkene utvikler bred og bærekraftig verdiskaping, ivaretar landskap og kulturarv og forsterker identitet. De styrker også samarbeid på tvers og over tid, og forsterker den lokale utviklingskraften.

– Stedsmerkevarebygging er en naturlig følge av dette arbeidet, og parkene kan derfor fungere som plattformer og motorer for å bygge regionale merkevarer, forklarer han, og legger til at timingen for prosessen i ytre Sogn og Fjordane er ekstra god nå som det går mot en lovmessig og styrket nasjonal forankring av de norske regionalparkene.

Kreativ leder i Valdres Natur- og Kulturpark, Henning Wangsnes, og sekretariatsleder i Norske Parker, Kristian Bjørnstad, sitter på god kompetanse knyttet til regionalt stedsidentitetsarbeid.

 

Lokal gjenklang
Franziska Rüttimann Storemyr, avdelingsdirektør i Norsk Kvernsteinsenter, ivrer for den unike geologien i ytre Sogn og Fjordane.

Sognefjorden Kystpark har som sitt fokusområde å øke verdiskaping ved langsiktig merkevare- og omdømmebygging knyttet til områdets natur- og kulturverdier. Nå har de Henning Wangsnes’ erfaringer fra Valdres å støtte seg på.

– Vi ser at vi i Valdres greier å fylle merket vårt med en del assosiasjoner og verdier som folk setter pris på. Merkevarebygging handler jo om noe man ønsker å assosiere seg med, og noe man ønsker å trekke til seg, sier Henning.

Per Arne Tveit, regionrådssekretær i HAFS regionråd, engasjerer seg aktivt i utviklingen av området.

I ytre Sogn og Fjordane står kystkulturen, geologien og de unike naturverdiene sterkt. Henning graver også i områdets immaterielle karakteristikker, og forsøker således å kartlegge både stedets «hardware» og stedets «software». Målet er at det hele skal resultere i en stedsidentitet som gir gjenklang i lokalbefolkningen.

– Det vi har sett i Valdres de siste årene er at flere og flere ønsker å benytte merket vårt, og at det har en verdi for dem. Vi ser nå spesielt at mange tatoverer dette merket på armen, og det er ingen som tatoverer et merke som ikke betyr noe for dem, konkluderer Henning Wangsnes.

Henning Wangsnes trekker ut viktige momenter knyttet til områdets identitet.

 

Tekst og foto:
Hans Ola Østby

Skroll til toppen