Kystparken er ny park-kandidat!

Norske Parker er glade for at nye områder ønsker å bli en del av organisasjonen. Kystparken ble nylig opptatt som park-kandidat i Norske Parker. Det er styret for organisasjonen som avgjør dette. Det er gledelig å se at alt flere områder arbeider på park-måten og at det gir resultater.

Kystparken ligger helt vest i Norge  og her finnes en unik natur- og kulturarv. Havet er selvsagt viktig for næring og opplevelser, men her finnes også den unike naturtypen kystlynghei og du finner villsau her. Dette skaper grobunn for god mat og mangfoldige opplevelser.

Foreninger og næringsdrivende her i de ytterste kommunene i Sogn og Fjordane har gjennom flere år arbeidet godt med foredling, formidling og forvaltning av den helt spesielle kystarven. Dette arbeidet har resultert i flere gode prosjekter som de nå ønsker videreført i etablering av en regionalpark. Planer for park har sitt utspring i Solund kommune, men alle HAFS-kommunene (Solund, Hyllestad, Gulen, Fjaler og Askvoll) er nå involvert i det langsiktige parkarbeidet.  

På vår presentasjonsside for parken kan du lese mer om de.

Skroll til toppen