Kulturminner som grunnlag for verdiskaping

Haldenkanalen Regionalpark jobber aktivt med verdiskapning i tilknytning til de natur- og kulturverdiene som finnes i regionen. Dette gjør de i kombinasjon med at de tar vare på de samme verdiene.
Foto: Haldenkanalen Regionalpark
Foto: Haldenkanalen Regionalpark
Foto: Haldenkanalen Regionalpark

I parken jobber de målrettet med å utvikle arbeidsplasser i tilknytning til natur- og kulturarven. De har et pågående prosjekt som har tatt utgangspunkt i at kulturminner skal være grunnlag for verdiskaping. Ved å sette kulturminnene inn i en næringsutviklingssammenheng er dette med på å både bevare de, men også vise de frem til folk og skape oppmerksomhet og verdi.

Haldenkanalen Regionalpark har fått penger fra Viken fylkeskommune til å arbeide med dette prosjektet. Kulturminnene det skal arbeides med er forskjønning av slusesteder, vedlikehold på dampbåtene og tilrettelegging i Brekke.

Forskjønning av slusestedene har blant annet vært å belyse disse slik at de blir mer synlige og mer attraktive å besøke. Dette er et godt eksempel på at det er mulig å skape interesse og utvikle deler av et kulturminne slik at dette blir mer aktuelt å besøke. På denne måten økes også interessen for kulturminnet og dermed også et ønske om å ivareta det for fremtiden.

Haldenkanalen Regionalpark, er en park med utgangspunkt i kulturminnet Haldenkanalen. Vår jobb er å forvalte og formidle denne kulturarven på best mulig måte, dette har parkkonseptet svaret på, sier Vidar Østenby, daglig leder i Haldenkanalen Regionalpark.

 

Det er parken som har søkt om finansiering til de ulike tiltakene som ligger under prosjektet Kulturminner som grunnlag for verdiskaping. Uten parken hadde mest sannsynlig ikke dette prosjektet blitt en realitet, og de ulike tiltakene hadde ikke blitt samlet under et prosjekt. Parken har kompetansen til å gjennomføre denne typen prosjekter og de har vært prosjektledere for dette prosjektet. 

Les mer om hvordan vårt parkmedlem Nærøyfjorden verdsarvpark bidrar til å bevare det helhetlige kulturlandskapet.

Skroll til toppen