Aktuelt

Landskapet inneholder det naturlige så vell som det kulturelle

4 goder fra helhetlig landskapsforvaltning

Norske Parker søker stadig inspirasjon for måter å styrke landskapsarbeidet. Vi forankrer vårt arbeid i Europarådets landskapskonvensjon, og i Europa er det flere aktører som arbeider etter denne på innovative måter. Noen skiller seg ut som spesielt gode.

Hele saken »
Arrangementet fra de norske kulturminnedagene. Representert ved grunneier, ildsjel og kystledbåt-vert Svein Tufte. I bakgrunnen ser vi en restaurert strandsitterløe som er del av det verneverdige bygningsmiljøet Borgastrondi. Foto: Gry Mørk

Hvor er landskap?

Høringsinnspill fra Norske Parker om den overordnede bevaringsstrategien.  Løsninger for kulturmiljøer gjennom landskap.  

Hele saken »
Satsning på ungdom

Først i Norge med europeisk satsning for unge parkforvaltere

Norske Parker er stolte av å kunne presentere Valdres natur- og kulturpark som den første parken i Norge som blir del av det Europeiske Junior Ranger programmet. Ungdom i Valdres natur- og kulturpark blir nå en del av den europeiske familien av unge parkforvaltere. Det betyr gode muligheter for ungdoms- og samfunnsutviklingen.

Hele saken »

Parkprisen 2022

For første gang i historien skal vi dele ut en parkpris!
Parkprisen skal gå til noen som har utmerket seg positivt med sitt arbeid med og i en park. Frivillige, organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner kan alle være kandidater.

Hele saken »
Skroll til toppen