Ivaretaking + utvikling + samarbeid = levende landskap

Å jobbe med regionalpark handler om å skape en samarbeidsplattform. Hensikten er at aktører på ulike nivåer går sammen om å ta vare på og videreutvikle et områdes særegne natur- og kulturverdier. Vi tok en prat med vår styreleder Eivind Brenna om parkarbeid og levende landskap.

 

– Hvorfor regionalpark?

– Det er behov for en samarbeidsplattform for å ta vare på noen av de fineste kulturlandskapene vi har i Norge, sier Eivind.

– Det er jo ni områder i Norge som har bestemt seg for å bli regionalpark, fordi det er rette måten å jobbe på når du både skal ta vare på og få til utvikling, fortsetter han, og presiserer at det ikke finnes noe annet lignende redskap i Norge.

– For dette er ikke vern, og det er heller ikke at man skal hente utviklingen utenfra. Man skal ta utgangspunkt i det man har lokalt, forklarer han.

 

– Hvordan skaper vi levende landskap?

– Regionalparkene bidrar til levende landskap gjennom å engasjere folket som lever i disse flotte kulturlandskapene. De får ungdommen til å delta i forvaltningen av områdene, de får de som driver med matproduksjon til å være en del av det, de får med seg kommunene og organisasjoner, og til sammen blir det levende landskap.

– Det er jo en europeisk konvensjon at man skal ta vare på sånne landskap, og det er viktig at man engasjerer folket som bor der. Det er ikke noe man bestemmer i Oslo, men det er noe man må få engasjert folk lokalt til, sier Eivind.

 

– Hvordan oppfyller vi den europeiske landskapskonvensjonen?

– Jo, nettopp ved å få til denne samarbeidsplattformen med folk både fra kommuner, fra fylket, fra organisasjoner og næringsdrivende. Gjennom prosjektene i regionalparkene bidrar vi til å gi kunnskap, vi skaper en samarbeidsplattform for ivaretaking og vi får engasjert folk i landskapet.

 

– Hvordan skaper vi levende landskap med tanke på biologisk mangfold?

– Når det gjelder biologisk mangfold, så er jo poenget at du er bevisst at det er noe du skal ta vare på. Det er viktig at du får engasjert folk i landskapet, og skaper en bevissthet om at det biologiske mangfoldet ikke er noe man bare kan kjøre over, men noe man må jobbe med og se på – og få kunnskap om, mener Eivind Brenna.

Han poengterer at vi i stor grad bidrar til å gi denne kunnskapen gjennom prosjektene i regionalparkene.

 

– Hvorfor skal noen støtte de norske regionalparkene?

– Fordi du er nødt til å få til det engasjementet lokalt for nettopp å ta vare på landskapet. En bør ikke legge lokk på det, men heller få til en dynamisk bruk, der en både tar vare på og utvikler det, sier Eivind.

– Den utviklingen får man til ved å engasjere næringsdrivende – innenfor landbruk, lokalmat og turisme, med mer – og det offentlige. De sitter sammen for nettopp å få til den utviklingen, legger han til.

 

– Hva er det som gjør at du er så engasjert i regionalpark?

– Jeg tror veldig på den måten å jobbe på. Det er lokalt dette skjer. Det finnes ikke penger nok i Norge til å ta vare på alle gamle hus hvis det er staten som skal gjøre det. Men hvis du får de som bor i husene til å gjøre det; da får du det til. Eller det samme med landskapet, sier styreleder Eivind Brenna.

 

Styreleder i Norske Parker, Eivind Brenna.  Foto: Hans Ola Østby

 

Se videointervju med Eivind på Norske Parkers Facebook-side.

Skroll til toppen