Herdis Bragelien om park

Herdis Bragelien har nå gått av som daglig leder i Finnskogen Natur & kulturpark etter 12 år. Hun har gjort en formidabel jobb for utviklingen av stedsmerkevaren Finnskogen. I dette intervjuet forteller hun mer om hva som gjør park til en god samarbeidsplattform
Herdis Bragelien har gått av som daglig leder i Finnskogen Natur- & kulturpark.
Herdis Bragelien har gått av som daglig leder i Finnskogen Natur- & kulturpark.

Herdis Bragelien har jobbet med natur- & kulturpark på Finnskogen siden 2009 og frem til 2021, da hun gikk av som daglig leder. Ideen til parken fikk hun som ordfører i Grue gjennom 4 år.  Som politisk aktiv fikk hun mulighet til å reise på studieturer til ulike land og regioner i Europa. Det var her hun fikk øynene opp for natur- og kulturparker. Hun var en av initiativtagerne til etableringen av parken.

«Som ordfører i Grue var jeg spesielt opptatt av Finnskogen og den unike kulturhistorien som var knyttet til området. Kulturarven, ved siden av de enorme skogområdene som strekker seg over store deler av nordkalotten, er svært fascinerende og inviterer til en bred verdiskaping, både kulturelt, sosialt og økonomisk. Etter min mening var og er, Finnskogen den beste merkevaren vi har i regionen vår.»

Herdis Bragelien

Etablering av Finnskogen Natur & kulturpark

Det første de gjorde for å etablere parken var å nedsette et interimsstyre. Deretter ble det utarbeidet en mulighetsstudie. Studien konkluderte med at Finnskogen har alle de kvaliteter som kjennetegner en natur – og kulturpark. Finnskogen Natur & kulturpark ble dermed stiftet av kommunene Kongsvinger, Grue Åsnes, Trysil og Torsby i mai 2014.

Hvorfor parkkonseptet er en god ide

«Det er mange kvaliteter ved et parkkonsept som jeg anser som svært verdifullt med tanke på verdiskaping i grisgrendte områder og Finnskogen er langt fra tett befolket. Derfor er tanken på et utstrakt samarbeid på tvers av både kommune – og landegrenser, samt å arbeide på tvers av fag og næringer, viktig for Finnskogen. Miljøene er små og sårbare. Samarbeid og nettverk styrker miljøene og tilby både utfyllende kompetanse og arbeidsinnsats. Det gir styrke og helhet.

Parkkonseptet er bygger på en nedenfra og opp bevegelse. Verdiskaping i et gitt område initiert som et slik tenkesett er en riktig og mye benyttet metode for å motivere befolkninger til å se sine egne muligheter. Ordtaket om at den som har skoen på vet hvor den trykker er et godt bilde på dette. Stolthet over egne kvaliteter og muligheter, styrking av identitet og eieforhold til utviklingen gir glede, samhold og positive resultat. Det er en annen intensitet i det å arbeide med egne ideer, verktøy og ressurser enn at noen kommer og forteller deg/gir deg beskjed om hva som er det rette for deg og ditt miljø.

Så er Finnskogen en grønn «lunge». Her finner en rent vann og ren luft. Her finner en ro, stillhet, fravær av lyd – og lysforurensing. Verdifulle egenskaper som etter hvert vil bli et stort fortrinn i en stadig mer urolig og «forurenset» verden.  Finnskogen kan for svært mange være et godt sted å bo eller bare besøke, både med tanke på å trekke seg tilbake fra en hektisk hverdag, men også med tanke på bærekraftig utvikling og grønne bedrifter og livsstil.»

Skogfinner som minoritet

Kommunene i området har en særskilt forpliktelse til å ivareta den skogfinske kulturarven, ikke minst med tanke på at det offentlige Norge har undertegnet det Europeiske rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, hvor skogfinner er en av i alt 5 minoriteter i Norge som omfattes av konvensjonen.

Arbeidet med forankring av park

Herdis mener det har vært en glede og en ære å være med å utvikle Finnskogen natur- og kulturpark. – Parkarbeidet har vært både spennende og interessant, i tillegg har det vært frustrasjon, lange arbeidsdager og lite penger, kan Herdis fortelle. Noe av det som har ført til en del utfordringer er at

parkkonseptet er lite kjent, både blant politikere, i administrasjonene og blant befolkningen generelt. I tillegg har det vært utfordrende å forklare hva en park er og hvorfor det er et viktig konsept for akkurat denne regionen. – Det å hele tida måtte forklare og forsvare har av og til vært frustrerende, men troen på konseptet og gleden ved de små, men viktige framskrittene har overskygget motgangen, sier Herdis.

«Nå ser jeg det lysner. Midler på statsbudsjettet, flere partnere og økt oppmerksomhet fra både lokale, regionale og nasjonale organisasjoner gir gode signaler på at satsingen på Finnskogen som en natur – og kulturpark var en riktig satsing.»

Herdis Bragelien

Ønsket om å utvikle Finnskogen

Hva er det som har gjort at Herdis har ønsket å jobbe med park i alle disse årene og hatt tro på parkkonseptet? Vi lar henne få fortelle med egne ord hva som har vært drivkraften.

«Det er en stor glede i å få jobbe med noe en tror på. Gleden blir enda større når en får positive tilbakemeldinger og at stadig flere ser verdien av å arbeide på denne måten. Så er det et privilegium å kunne samhandle med alle de engasjerte beboerne og bedriftene som deler engasjementet for å utvikle det særegne Finnskogområdet. Jeg har fått mye igjen for innsatsen, og ikke å forglemme gleden over alle de flotte naturopplevelsene jeg har opplevd ved å reise eller gå i området. Soloppgang over en disig Røgden, blinkende, mystiske tjern i tett granskog eller stjernehimmel på en mørk himmel med totalt fravær av annen lysforurensing, er minner for livet.

Kanskje det aller viktigste har vært å løfte fram Finnskogen som et unikt område, både med tanke på den kulturhistorien som skal forvaltes der, men også fordi området utmerker seg som et interessant område for friluftsliv og aktiviteter. Her er det store muligheter for vandring, padling, riding, jakt og fiske. Dette gir store muligheter for en bærekraftig næringsutvikling.

Så er jeg veldig fornøyd med at «parken» nå har 40 partnere som alle bidrar til å skape merverdier og arbeider mot samme mål. Det gir styrke. Ikke minst er jeg glad for at vi nå er godt i gang med Finnskogmatprosjektet som et viktig ledd i å bygge Finnskogen som merkevare. Jeg er også opptatt av å skape engasjement hos barn og unge. De er Finnskogens framtid. Nå er vi i gang med Ung i park. Et konsept for å lære kommende generasjoner viktigheten av å ta godt vare på, samtidig som en utvikler området. Identitet, stolthet og kompetanse er et godt grunnlag å bygge videre på.

Så har det vært veldig viktig å kunne delta i arbeidet i Norske Parker. Det å treffe representanter fra de andre norske parkene, hente inspirasjon og styrke og ikke minst delta på seminarer i andre parker med god kompetanseheving og tips til utvikling og tiltak i egen park, har vært veldig verdifullt.»

Herdis blir med videre

Vi i Norske Parker ønsker å takke Herdis for den innsatsen hun har gjort for Finnskogen Natur & kulturpark og måten hun har bidratt til å fremsnakke og utvikle parkkonseptet i Norge. Herdis har riktignok ikke gitt seg helt med park og hun skal fortsett å jobbe med ulike prosjekter i parken. Vi i Norske Parker setter stor pris på at Herdis fortsatt skal være med på parklaget en stund til og gleder oss til å se hva som skjer på Finnskogen i tiden fremover.

 

 

 

 

Skroll til toppen