Helhetlig landskapsforvaltning trenger et helhetlig kunnskapsgrunnlag.

I 2022 startet Norske Parker arbeidet med å utvikle landskapsanalyse for våre medlemsparker. Vi har behov for en analyse som ser alle ressursene i landskapet.
Integrert landskapskarakteranalyse
Trafikverket, 2017.
Trafikverket, 2017.

Landskapsanalysen er hentet fra en Integrert landskapskarakteranalyse (ILKA). Denne er utviklet av Trafikverket i Sverige for å gi bedre kunnskap før en setter i gang med større prosjekter i landskapet. Arbeidet er også prøvd ut her hjemme av Statens vegvesen.

Analysen stiller 3 overordnede spørsmål, med 3 underliggende temaer som beskriver disse.

Hvorfor ser landskapet ut slik det gjør?

🏔Landskapets form
🏹Landskapets tidsløp
🦌Landskapets økologi

Hvordan ser landskapet ut i dag?

🌲Hva er de karaktergivende trekkene i landskapet?
🐝Hvilke bevegelser og funksjoner er det i landskapet?
👨‍🌾Hvordan relaterer folk seg til, og hvilke relasjoner har de til landskapet?

Hvor er landskapet på vei?
Hvilke utviklingstendenser ser vi i dag?
🦎Hvilke områder er følsomme for forandring?
🌱Hvilket potensial til utvikling er til stede?

 

En parkprosess gir store muligheter for oppdage ressursene i landskapet, og å koble folk med eget landskap. En nye type landskapsanalyse gir store muligheter. Dette potensialet ønsket Norske Parker å utforske.

Vi mener et slikt helhetlig kunnskapsgrunnlag for landskapet vil styrke planleggingen av:

🧩Naturbaserte løsninger
🍀Natur- og landskapsrestaurering
🚲Besøksforvaltning
🎓Kultur- og naturveiledning
💲Bærekraftig næringsutvikling
🔨Bevaringsstrategier

 

Skroll til toppen