Gir regjeringen råd

Norske Parker arbeider med bred verdiskaping i landskapsområder med høye natur- og kulturverdier. Nå er organisasjonen invitert av regjeringen for å gi råd i deres arbeid med å videreutvikle distriktspolitikken.
Administrasjonen i Norske Parker. Fra venstre daglig leder Kristian Bjørnstad, prosjektleder Mathea Sætre Liberg og organisasjonskoordinator Synnøve Galaasen Olsen. Foto: Norske Parker
Administrasjonen i Norske Parker. Fra venstre daglig leder Kristian Bjørnstad, prosjektleder Mathea Sætre Liberg og organisasjonskoordinator Synnøve Galaasen Olsen. Foto: Norske Parker
Administrasjonen i Norske Parker. Fra venstre daglig leder Kristian Bjørnstad, prosjektleder Mathea Sætre Liberg og organisasjonskoordinator Synnøve Galaasen Olsen. Foto: Norske Parker

Regjeringen videreutvikler distriktspolitikken med tre nye strategier. Arbeidet med strategi for småbyer og tettsteder er i gang. Nå følger strategiene for kysten og for fjell og innland. Strategiene skal ses i sammenheng. Regjeringen, gjennom Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, inviterer nå et utvalg nasjonale organisasjoner til å komme med innspill til strategiene. En av disse er Norske Parker.

-Vi er glade for å bidra med vår kompetanse fra parkarbeidet. Vi har regionalparker helt vest i havgapet, innerst i innlandet og så langt nord en kan komme. Vi har jobbet nedenfra- og- opp i over femten år og har praksisnær kunnskap som er nyttig for de nye strategiene, sier daglig leder Kristian Bjørnstad

Det er et fokus på næringsutvikling i de nye strategien, men de skal samtidig bidra til en bred politikk for å møte distriktsutfordringer. Den delen som Norske Parker deltar på tar for seg et bredere perspektiv på bærekraftig reiseliv der også bygde- og stedsutvikling trekkes inn. Hvordan en skaper verdier av verneområder i form av bred verdiskaping vil også være viktig i strategiutviklingen.

-Vi er opptatt av mer helhetlige tilnærminger til verdiskaping og det skal vi vise eksempel på. Våre parker jobber med mange spennende prosjekter. Regjeringen nevner ofte bred verdiskaping i mange strategier, men vi gjør dette i praksis i våre parker, sier daglig leder Kristian Bjørnstad.

-Vi er opptatt av mer helhetlige tilnærminger til verdiskaping og det skal vi vise eksempel på. Våre parker jobber med mange spennende prosjekter. Regjeringen nevner ofte bred verdiskaping i mange strategier, men vi gjør dette i praksis i våre parker, sier daglig leder Kristian Bjørnstad.

Norske Parker er den nasjonale organisasjonen for regionalparker i Norge. Organisasjonen har 9 regionalparker med 40 kommuner som medlemmer. Medlemmer, partnere og parker har god erfaring med nedenfra- og opp arbeid i norske regioner. Parkene styrker lokal utviklingskraft og ivaretar natur- og kulturverdier på helhetlige måter i verdifulle landskap- og identitetsområder.

Du kan lese mer om det nasjonale strategiarbeidet for kyst og fjellandskap på regjeringes egne hjemmesider.

Skroll til toppen