Forstudie inspirerer til park i Varanger

– Vi fokuserer mye på hvordan vi kan bruke natur- og kultur som grunnlag for næringsvirksomhet. I Varangerhalvøyaprosjektet satte vi i gang en rekke tiltak som har gitt positive resultater f eks i forhold til fugleturisme, sier daglig leder i Varanger Næringssenter Ingela Mästerbo. – Nå har vi ferdig en omfattende forstudie som skal motiviere og engasjere til enda mer målrettet jobbing.

Forstudien er et dokument på 140 sider der en stor del handler om mennesker i Varanger som jobber med natur og kultur. Her er fortellinga om turisme og finsk badstukultur representert ved Kristian Sirkka. Ann Solvoll Rognmo viser fram den arktiske ekstremsporten kiting. Ørjan Hansen i Båtsfjord og Tormod Amundsen i Vardø snakker fugleturisme og innovasjon gjennom arkitektur.

Det viktige faglige grunnlaget for utviklinga er dokumentert gjennom en  landskapsressursanalyse der Aurland Naturverkstad i samarbeid med lokale aktører har sett på hva som er spesielt med Varanger; den polare stemningen, den geopolitiske sonen og det flerkulturelle, natur- og kultursystemet, landskapsvariasjon og opplevelseslandskapet tilgjengeligheten og det mytiske.

Forstudien kan du lese på denne nettsiden

 

Skroll til toppen