Først i Norge med europeisk satsning for unge parkforvaltere

Norske Parker er stolte av å kunne presentere Valdres natur- og kulturpark som den første parken i Norge som blir del av det Europeiske Junior Ranger programmet. Ungdom i Valdres natur- og kulturpark blir nå en del av den europeiske familien av unge parkforvaltere. Det betyr gode muligheter for ungdoms- og samfunnsutviklingen.
Satsning på ungdom

Et Europeisk park og ungdomsfelleskap 

Det europeiske Junior Ranger programmet ble lansert av den europeiske parkorganisasjonen, Europarc Federation i 2002. Målet for programmet er å engasjere og inkludere ungdom i parkforvaltningen og lokalmiljøet deres. Aktivitetene skal ikke bare gi ungdom et nytt friluftstilbud. Men også la ungdom tilegne seg nye ferdigheter og kunnskap om områdets unike natur- og kulturarv. 

Programmet har vokst. Det har utviklet seg til å bli en stor europeisk parkfamilie for unge parkforvaltere. I dag er det med rundt 80 parker fra 20 land. Sverige og Danmark har i flere år representert Skandinavia alene. Norske Parker er stolte av at Valdres natur- og kulturpark nå er den første parken som representerer Norge. 

Europarc-logo

Springer ut fra en felles norsk parksatsning  

I 2020 tok Norske Parker initiativ til å satse på et eget program basert på Junior Ranger, dette kaller vi Ung i Park. Programmet speiler målene fra Junior Ranger programmet, og gir parkene mulighet til å utvikle sitt eget program med hjelp fra Norske Parker. Parkene får samlet erfaring og tilpasset programmet i forhold til sin region. Og kan deretter søke om å bli med i det europeiske programmet. 

En satsning som ivaretar natur- og kulturverdiene i landskapet 

Kulturlandskapet må brukes for å opprettholde natur- og kulturverdier. Tapet av det åpne kulturlandskapet truer nærmere 800 arter av norsk fauna.

Valdres natur- og kulturpark sitt ungdomsarbeid skjer ofte ute i stølslandskapet. Stølsdrift og sørsamisk reindrift er begge eksempler på driftsformer som holder landskapet åpent. Gjennom parken får ungdom førstehåndserfaring med det levende landskapet de selv bor i. Dette styrker stedsidentiteten hos ungdommene og de får økt eierskap til sitt eget landskap. Det bygger gode relasjoner til egen region og økt bolyst. 

I Valdres natur- og kulturpark blir ungdommene presentert for landskapets unike tradisjoner og kulturhistorie. Denne stedsspesifikke kunnskapen er tilgjengelig gjennom parkens langsiktige arbeid. Ved å bruke parkens nettverk av frivillige, forvaltning og næringsdrivende blir ungdom kjent med landskapet sitt gjennom de som lever og driver i det. Slik kunnskapsoverføring er nødvendig for å ivareta landskapet. 

Vi heier på Valdres natur- og kulturpark som følger opp dette arbeidet med Norge sitt første Junior ranger program. Hurra! 

Tamreinen samles

Skroll til toppen