Europeisk park-til-park samarbeid for kystkultur i Norge og Frankrike

Norske Parker har over lengre tid jobbet tett med våre europeiske søsterorganisasjoner og EUROPARC Federation. Det har gitt gode kontakter og ført til et aktivt internasjonalt samarbeid.

✔Dette sprer seg nå til våre medlemsparker. Det er vi glade for!

🌅Fjordkysten regional- og geopark bygger broer til Frankrike. De dro i går på studietur til regionalparken i Brière, Parc naturel règional de Brìere, på vestkysten av Frankrike! Med støtte fra Vestland fylkeskommune skal en representativ gruppe parkpartnere, og NÆRØYFJORDEN VERDSARVPARK, legge grunnlaget for videre regionalt og internasjonalt samarbeid. Der er kystkultur og kulturmiljø som står i sentrum. De er viktige elementer i et levende landskap.

🧰Både parken i Brìere og Fjordkystparken har et sterkt engasjement for den stedegne kystkulturen i sin region. Derfor satser de begge på neste generasjon tradisjonshåndverkere. Et viktig tema for samarbeidet er utdanning og utveksling for tradisjonshåndverkere.

Målet med studieturen er å:
✔styrke nettverket knyttet til tradisjonshåndverk og bygningsvern
🔨sikre bygglinja på Dale videregående skole
☕sondere muligheter for et felles Erasmus+ prosjekt støttet av European Commission.

Dette vil styrke:
🔨lokal kompetanse i begge parkene
🎓utdanningstilbud gjennom europeisk utveksling
🐑ivaretagelse av kystkulturarven og landskapsskjøtsel🐄

🏛 Dette er samarbeid som styrker relasjoner mellom Norge og Frankrike Ambassade de France en Norvège og Ambassade de Norvège en France. De ni norske regionalparkene er inspirert av den franske parkmodellen. Både Valdres Natur- og kulturpark og Nærøyfjorden Verdsarvpark hadde viktige studieturer til Frankrike i etableringsfasen. I dag jobber daglig leder, Kristian Bjørnstad i Norske Parker tett med den franske parkorganisasjonen Fédération des Parcs naturels régionaux de France, i arbeidsgruppen for Natur Regional Landskapsparker i Europarc Federation.

🌿Regionalparker er unike i at de på samme tid jobber helt lokalt nedenfra-og-opp og internasjonalt med kollegaer i hele Europa. Dette er bra for bygdeutviklingen i Distrikts-Norge.

Skroll til toppen