Ungdomssatsing i park

Det er et mangfold av tilbud til ungdom for rene natur- og kulturopplevelser. Med vår ungdomssatsing, ung i park, ønsker vi å gi ungdom et eierskap til landskapets natur og kulturarv. Satsingen gir ungdommen mulighet til å utfordre seg selv blant annet gjennom forvaltningsrettede oppgaver i parken.

Målet med ung i park

Vi ønsker at ungdommene skal bli mer engasjert i sitt eget lokalmiljø. Ung i park skal styrke ungdommenes praktiske ferdigheter og kunnskap om ivaretaking av natur- og kulturverdier. Et langsiktig mål er at ung i park skal føre til at flere ungdommer velger en grønn utdanning. Programmet bidrar også til å vise ungdommene hvor de kommer fra og hvorfor landskapet ser ut som det gjør.

Ung i park er ikke et norsk fenomen, men en del av den europeiske parkorganisasjonen, Europarc sitt Junior Ranger program. Gjennom et bredt europeisk samarbeid bidrar det også til å styrke ungdommenes internasjonale bevissthet.

Les mer om Junior Ranger programmet til EUROPARC

Videreføre tradisjoner

For at ikke tradisjoner knyttet til kultur og bruk av naturen skal forsvinne i Norge, må kunnskapen videreføres. Vi i Norske Parker mener at det er et behov for et program hvor ungdom får ta del i tradisjonshåndverk og landskapsskjøtsel. For å få til dette er vi avhengige av en aktør som kjenner, samarbeider og kan tilrettelegge sammen med organisasjoner som holder landskapet i hevd. Våre ni regionalparker/natur,- og kulturparker er slike aktører.

Ungdom i Valdres natur- og kulturpark får gjennom ung i park ta del i den tradisjonelle reinslakten.

Prosjekter

Aktuelt

Skroll til toppen