Landskap- og kulturmiljøforvaltning

I et landskap kreves det både langsiktighet og bredt samarbeid for å ivareta sårbare natur- og kulturverdier. Samtidig må det være plass til folk og å utvikle landskapsressursene bærekraftig. Dette jobber Norske Parker for gjennom helhetlig landskapsforvaltning.

Helhetlig landskapsforvaltning har en rekke fordeler. Det plasserer natur- og kulturverdier i en større regional kontekst, legger grunnlag og sikrer engasjement hos et større mangfold av aktører. Det bryter opp silo-tenkingen og inkluderer folk i landskapet. I tillegg løser det forvaltningsutfordringene som oppstår mellom eksisterende forvaltningssektorer.

 

Det mangler i dag en klar politisk prioritering fra nasjonale myndigheter for helhetlig landskapsforvaltning. Dette ønsker Norske Parker å endre på.

Prosjekter

Aktuelt

Skroll til toppen