Kultur- og naturveiledning

Norge har et godt rykte internasjonalt for vår vakre natur. Det er imidlertid viktig å se skogen bak trærne; menneskene bak fjellene; kulturen bak naturen. De norske regionalparkene tiltrekker seg tusenvis av besøkende hvert år. Ikke alle gjestene er like oppmerksomme på områdenes natur- og kulturarv – stedenes identitet.

Kultur- og naturveiledning, eller «Heritage Interpretation» som det heter på engelsk, er en formidlingsmåte som skaper merverdi for opplevelser og produkter.

Norske Parker har gått sammen med Interpret Europe for å skape bevissthet og samarbeid om autentiske besøksopplevelser i de norske regionalparkene. Ved å ta i bruk vår metodikk kan man skape øyeblikk og følelser som gir gjestene minner og opplevelser for livet.

Faglig nettverk for kultur- og naturveiledning i Norge

Gjennom nettverket Interpret Norway arbeider Norske Parker for å styrke kultur- og naturveiledning i Norge. Dette gjør vi gjennom nyhetsbrev, webinarer og kurs i alle typer formidling. Aktivitetene i nettverket er ment for å hindre faglig ensomhet og å få utvikle sin formidling og metodikken sammen med andre kultur- og naturveiledere i Norge.

Hode, hender og hjerte

God kultur- og naturveiledning er basert på førstehåndserfaringer og direkte kontakt med natur- og kulturopplevelser. Formidlingsmetoden vi holde kurs i relaterer stedet, opplevelsen og objekter til de besøkendes egen kunnskap, erfaring og verdier. Det berikende de besøkendes opplevelse.

I regionalparkenes tilfelle tjener dette parkforvaltningen, samtidig som det bidrar til bevaring av natur- og kulturarven. Det skaper en gjensidig forbindelse mellom de besøkende, naturen, kulturen og lokalhistorien, og gir gjestene en relasjon til parken på et dypere plan.

Natur- og kulturformidling gir parkene redskaper til å markedsføre seg selv ved hjelp av en tematisk tilnærming som appellerer til gjestens hode, hender og hjerte. Det bidrar også til større bevissthet hos gjestene knyttet til stedet de besøker – både før og under oppholdet.

Les mer : UNESCO støtter Norske Parkers formidlingsarbeid

Våre kurs og tilbud

Norske Parker, i samarbeid med Interpret Europe, arbeider for å fremme kultur- og naturveiledning som formidlingsmåte i Norge.

Vi tilbyr verksteder, basert på interpretasjonsprinsipper, for parkpartnere og regionalparkenes kommunikasjons- og markedsføringsansvarlige. Vi arrangerer grunnleggende workshops på nasjonale og regionale konferanser og seminarer, og vi holder kurs både for guider og vertskap:

Se vår kurskalender for allerede planlagte kurs.

Kursene gir henholdsvis parkguider, rangere og lokale virksomheter verktøy for å tilby praktiske og meningsfulle besøksopplevelser, og destinasjonsselskaper og lokale reiselivsbedrifter mulighet til å skape nye produkter og å bli ambassadører for sin lokale kulturarv.

Les mer : Kulturminner gir gode ferier

Ny tilnærming

Metodikken i kultur- og naturveiledning er et forholdsvis nytt konsept her til lands, men er internasjonalt anerkjent. Den hadde sin start i USA, og blir mer og mer utbredt i Europa.

Det tar tid og krefter å bygge opp en ny tilnærming. Norske Parker har bidratt til å kaste lys over kultur- og naturveiledning i Norge, gjennom gradvis og målrettet arbeid.

Prosessen involverer alle de norske regionalparkene, destinasjonsselskaper, lokalt næringsliv, reiselivsbedrifter og regionale og nasjonale beslutningstakere i offentlig administrasjon.

Vårt prosjekt «Parks Norway» er designet for å formidle berikende og engasjerende parkopplevelser til internasjonale gjester ved hjelp av interpretasjonsteknikker.

Ved å jobbe med natur- og kulturveiledning knytter vi sterkere bånd til parkpartnere, og tar sikte på rollen som Norges ledende kompetansesenter innen interpretasjon.

Kultur- og naturveiledning gjør gjestene til aktive deltakere i sine opplevelser, og  bidrar til bærekraftig reiselivsutvikling. Målet er å utvide deres horisont og avdekke viktige verdier.

Les mer om kultur– og naturveiledning.

Prosjekter

Aktuelt

Skroll til toppen