Dette er park

NORSKE PARKER er en nettverksorganisasjon for regionalparker i Norge. Regionalparkene er en dynamisk, langsiktig og forpliktende samarbeidsplattform for lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv. De har en interesse for å ivareta og videreutvikle natur- og kulturverdier i et definert landskaps- og identitetsområde.

Parkene skaper levende landskap med utspring i regionale natur- og kulturverdier, og utgjør samarbeidsplattformer for lokal og bærekraftig verdiskaping. De kombinerer ivaretaking og videreutvikling, ved å bidra til opplevelser og produkter som bygger på regionenes landskap, kulturarv og identitet.

Formålet er å skape en samarbeidsplattform hvor aktører på ulike nivåer går sammen om å ta vare på og videreutvikle et områdes særegne natur- og kulturverdier.

  • Vi tar vare på landskap- og kulturverdier, ikke gjennom vern, men ved å inviterer gamle og unge til aktivitet. Vi rydder stier og strender. Vi skaper møteplasser. Og vi stimulerer til næringsutvikling basert på regionens identitet og styrker
  • Vi utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktig partnerskap og medvirkning basert på egne visjoner og verdier
  • Vi jobber på tvers og i mellomrommet hvor sektormyndighetene ofte kommer til kort

 

Skroll til toppen