UNESCO-verdsarvsenter under planlegging i Nærøyfjorden Verdsarvpark

Vi i Norske Parker synes det er utrolig stas at det nå planlegges et UNESCO-verdsarvsenter i Nærøyfjorden Verdsarvpark. Det planlagte verdsarvsenteret for Vestnorsk fjordlandskap vil bidra til å styrke kunnskapen om verdsarven.
Illustrasjon: Mad arkitekter
Illustrasjon: Mad arkitekter
Illustrasjon: Mad arkitekter

Nærøyfjorden Verdsarvpark og Aurland kjøle- og fruktlager SA har utarbeidet et forprosjekt for verdsarvsenteret. Vestlandet fylkeskommune er positive til prosjektet og det arbeides nå videre med planene om senteret. Verdsarvsenteret skal vise frem hvilke UNESCO-verdier som finnes i det Vestnorske fjordlandskapet,.

Verdsarvsenteret er planlagt i de eksisterende lokalene til Aurland Kjøle- og Fruktlager SA. Ved å gjenbruke dette bygget spares miljøet for et nybygg. Det er ikke alltid like lønnsomt økonomisk, men sirkulærøkonomisk er dette den beste måten å gjøre det på. Dette er også i tråd med hva UNESCO står for. Vi i Norske Parker mener at dette er noe flere bør vurdere når de planlegger utbygginger.

Bygget skal dekke flere behov, det viktigste er at det skal formidle de unike verdensarvverdiene. Det skal også inneholde lokalt håndverk og småskala produksjon med muligheter for utsalg. Dette er noe vi i Norske Parker synes er interessant, at et bygg kan dekke flere behov og at det dermed skapes ett mer levende bygg hvor flere ulike aktører holder til.

Ved utarbeidelsen av fasaden på bygget er det tatt hensyn til landskapet rundt og at bygget ikke skal virke for prangende. Naturen rundt med Aurlandsfjorden og de omkringliggende fjellene blir en naturlig del av verdsarvsenteret på grunn av glassfasaden som gir utsikt til dette vakre landskapet.

Vi i Norske Parker synes planene om et UNESCO-verdsarvsenter er spennende, og vi er glade for at det velges en sirkulærøkonomisk tilnærming til senteret. I tillegg synes vi ideen med å slippe naturen inn i senteret gjennom fasaden er en god måte å vise frem både naturen og kulturen på.

Les mer om dette prosjektet på Nærøyfjorden Verdsarvpark sine egne hjemmesider.

Skroll til toppen