Beitedyr holder landskapet levende

Sognefjorden Kystpark jobber med moderne landskapsskjøtsel som modell for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Sognefjorden Kystpark jobber med moderne landskapsskjøtsel som modell for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Gjennom villsaudrift sørger de for å holde historiske kystlyngheier i hevd, og de utvikler lokal verdiskaping med utgangspunkt i knappe utmarksressurser.

Prosjektet bidrar blant annet til andelslandbruk og sysselsetting, produksjon av lokalmat, samt læring for barn og unge. Kystparken håper at de med dette kan inspirere flere andre til å holde kulturlandskapene sine ved like. Sammen kan man skape levende landskap!

Se video om prosjektet her:

Foto: Stig Steinsund / Hans Ola Østby  |  Redigering: Hans Ola Østby

Foto øverst: Stig Steinsund

Skroll til toppen