Arven vi bevarer og bygger på

24. mai er den europeiske parkdagen, en merkedag for alle parker og verneområder i Europa. Den markeres på ulikt vis, men med et felles tema, i hele Europa. I år ser vi tilbake på arven vi bygger på, både de verdiene parkene bevarer, men også den historien hver park representerer.

Hver park har sin unike historie. Ulike typer parker, som nasjonalparker, regionalparker og geoparker har en felles kjerne i at det å bevare viktig natur- og kulturarv og tilrettelegge for utvikling.  Vi markerer også  opprinnelsen til parkene i år på den Europeiske parkdagen. Det gjøre også fordi den europeiske parkorganisasjonen Europarc Federation er 50 år i år.

Det en verdsetter vil en også bevare. Nye tanker om hvordan en ivaretar natur- og kulturarv begynte etter hvert å utvikle seg USA mot slutten av 1800-tallet. I 1872 ble den første nasjonalparken, Yellowstone, grunnlagt. Disse tankene om bevaring av store landområder inspirerte mange i Europa. Den 24. mai 1909 var Sverige første land i Europa til å etablere nasjonalparker. Dette er bakgrunnen for valg av dato for den europeiske parkdagen. Det var heller ikke stille i Norge på denne tiden. I 1910 fikk Norge ‘Naturfredningsloven’ som åpnet for å bevare visse områder av vitenskapelig eller historisk betydning. Dette la grunnlaget for nasjonalparkene i Norge.

Tidlig på 1900-tallet begynte også andre typer parker å etablere seg i Europa. De hadde et utspring i aktive og bosatte kulturlandskap. Nord i Tyskland ble naturparken Lüneburger Heide etablert i 1920. Disse ikke-statlige områdene favnet ønsket om å bevare natur- og kulturarven i landskapet, samtidig som parken bidrar til utdanning og bygdeutvikling. Dette var grunnlaget for etableringer av natur, regional og landskapsparker i Europa.

Senere har vi fått større oppmerksomhet på verdien av kulturlandskap i aktiv drift, og «hverdagslandskapet» i den europeiske landskapskonvensjonen. Dette la grunnlag for arbeid med utvalgte kulturlandskap og regionalparkene. I dag er over 8% av Europas landareal ivaretatt gjennom over 900 natur-, regional- og landskapsparker. De blir ofte etablert gjennom god medvirkning og stort engasjement hos menneskene som bor og lever i parkene.

Arven parkene bevarer bygges stadig sterkere, både her hjemme og ute i Europa. Alle parker har sin unike natur- og kulturarv som ligger til grunn. Nasjonalparker, regionalparker og geoparker forvalter en viktig arv som ivaretar folk, natur- og kulturverdiene i landskapet.

Gratulerer til parkene på den europeiske parkdagen!

Skroll til toppen