Natur- og landskapsforvaltning

Slusene i Haldenkanalen har fått ny lyssetting. Blå lys på murvegg under trapp opp fra vannet.

Lyssetting av slusene i Haldenkanalen til både nytte og glede

Haldenkanalen Regionalpark jobber målrettet med å utvikle arbeidsplasser i tilknytning til natur- og kulturarven i nærmiljøet. Gjennom prosjektet “Kulturminner som grunnlag for verdiskaping” har vi ved å sette kulturminnene inn i en næringsutviklingssammenheng arbeidet med å bevare det, men også vise de frem til folk og skape oppmerksomhet og verdi.

Lyssetting av slusene i Haldenkanalen til både nytte og glede Read More »

Et samarbeid for vårt eldste kulturlandskap

Et godt skjøttet kulturlandskap krever langsiktig innsats. Da må en ha gode systemer og riktige verktøyer tilgjengelig. Regionalparker gir langsiktigheten og skaper samarbeidet som er nødvendig for slike landskapsoppgaver.

Et samarbeid for vårt eldste kulturlandskap Read More »

Naturbaserte løsninger trenger folk og forvaltning

En ny rapport fra The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) oppsummerer arbeidet med naturbaserte løsninger i Norden. Her fremheves det flere utfordringer og muligheter. Norske Parker ser klare koblinger til hvordan helhetlig landskapsforvaltning vil kunne bidra i dette arbeidet.

Naturbaserte løsninger trenger folk og forvaltning Read More »

Landskapet inneholder det naturlige så vell som det kulturelle

4 goder fra helhetlig landskapsforvaltning

Norske Parker søker stadig inspirasjon for måter å styrke landskapsarbeidet. Vi forankrer vårt arbeid i Europarådets landskapskonvensjon, og i Europa er det flere aktører som arbeider etter denne på innovative måter. Noen skiller seg ut som spesielt gode.

4 goder fra helhetlig landskapsforvaltning Read More »

Skroll til toppen