Klima og miljø

Høsting for framtida

Utgangspunktet for prosjektet er et potensial for ytterligere verdiskaping basert på artsmangfoldet i regionen. Det foregår mye sanking og høsting i skogen langs Haldenvassdraget den dag i dag, men ikke i organisert form. Regionalparken ser derfor muligheter knyttet til det de betegner som verdiskapende artsmangfold. Parken har gjennomført en anbudskonkurranse for å kartlegge hva slags

Høsting for framtida Read More »

Kvinne bytter batteri i Nofence-klave på en villsau

I Fjordkysten Regional- og Geopark jobber villsauen med folkeopplysning

Sognefjorden Kystpark startet i 2020 i samarbeid med Hardbakke villsaulag opp ett prosjekt som skal bidra til å bevare den sterkt truete kystlyngheia. Prosjektet er et integrert landskapsprosjekt, hvor både bevaring av kystlyngheia og kunnskapsoverføring er viktig. For å bevare kystlyngheiene må de skjøttes gjennom beiting og brenning, noe som har blitt gjort de siste

I Fjordkysten Regional- og Geopark jobber villsauen med folkeopplysning Read More »

Skroll til toppen