Norske Parker på høring i Stortinget om ny kulturmiljøpolitikk

Den nye stortingsmeldingen om kulturmiljøpolitikken er ute på høring. Det er en melding som har mål om mer engasjement, bærekraft og mangfold. Den melder om ytterligere fokus på helhetlig ivaretaking og utvikling av natur- og kulturverdier.

I høringen sa sekretariatsleder Kristian Bjørnstad at de nye målene i kulturmiljøpolitikken passer meget godt for de norske regionalparkene. Han la også vekt på at park som samarbeidsmodell må forankres videre nasjonalt og tas med i den videre prosessen.

Gå til Stortingets Nett-TV for mer om høringen og Norske Parkers innspill.

Del dette

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email