Sammen skaper vi levende landskap

En engasjert gjeng fra Norske Parker møtes denne uken på Greenhouse Oslo for å lage videre strategier for levende landskap.

Valdres Natur- og Kulturpark, Finnskogen Natur & kulturpark, Haldenkanalen regionalpark, Telemarkskanalen regionalpark, Vefsna Regionalpark, Sognefjorden Kystpark, Varanger Arctic Norway, Okstindan natur- og kulturpark og Nærøyfjorden Verdsarvpark jobber sammen for å ta vare på og utvikle landskaps- og kulturverdier.

 

Styreleder Eivind Brenna orienterer om status for arbeidet i Norske Parker. Sammen ivaretar vi landskaps- og kulturverdier. Sammen skaper vi levende landskap.  Foto: Hans Ola Østby

 

Sekretariatsleder Kristian Bjørnstad samler trådene i det pågående parkarbeidet. Norske Parker utvikler en bred og bærekraftig verdiskaping, ivaretar landskap og kulturarv, forsterker identitet og styrker samarbeid på tvers og over tid!  Foto: Hans Ola Østby

 

Viktige parksatsinger noteres ned på papiret når Norske Parker møtes for å planlegge videre arbeid.  Foto: Hans Ola Østby

 

Pål Kleffelgård fra Telemarkskanalen regionalpark engasjerer seg for lokal verdiskaping basert på natur- og kulturverdier.  Foto: Hans Ola Østby

 

Henning Wangsnes fra Valdres Natur- og Kulturpark brenner for å utvikle kjennskap og stolthet for lokalbefolkningen gjennom særegne stedsmerkevarer.  Foto: Hans Ola Østby

 

Synnøve Galaasen Olsen fra Norske Parker er engasjert i utviklingen av bærekraftige lokale produkter og opplevelser i Norges ni regionalparker.  Foto: Hans Ola Østby

 

Norske Parker inviterer folk i alle aldere til aktivitet i levende landskap. Her legges planer for videre ungdomssatsinger gjennom EUROPARCs Junior Ranger Programme. Fra venstre: Suzanne Palmquist fra Finnskogen Natur & kulturpark, Janne Sjelmo Nordås fra Vefsna Regionalpark, Inger Lise Pettersen fra parkkandidaten Okstindan natur- og kulturpark, Katharina Sparstad fra Valdres Natur- og Kulturpark og Mathea Sætre Liberg fra Norske Parker.  Foto: Hans Ola Østby

 

Wenche Pedersen fra Varanger Arctic Norway ivrer for lokal verdiskaping i nord.  Foto: Hans Ola Østby

 

Norske Parker rydder stier og strender, vi skaper møteplasser og vi stimulerer til næringsutvikling basert på regionenes identitet og styrker, for å nevne noe. Arbeidet koordineres og videreutvikles kontinuerlig. Fra venstre: Trude Søilen fra Sognefjorden Kystpark, Jørand Ødegård Lunde fra Valdres Natur- og Kulturpark, styreleder Eivind Brenna og sekretariatsleder Kristian Bjørnstad.  Foto: Hans Ola Østby

 

Engasjementet er stort når parkentusiaster fra hele Norge møtes for å forme bred og bærekraftig verdiskaping, utvikling av lokale produkter og opplevelser, og ivaretaking av landskap, kulturarv og lokal identitet.  Foto: Hans Ola Østby

Del dette

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email